Rechtbank Amsterdam | 25 september 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:6687

De opvolgend eigenaar is in zijn algemeenheid niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten, die veroorzaakt zijn door wijzigingen die zijn aangebracht door zijn rechtsvoorganger. De rechtbank laat daarbij meewegen, dat de rechtsopvolgend eigenaar te goeder trouw was en kennelijk zelf ook niet van de gebreken op [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/10/opvolgend-eigenaar-niet-aansprakelijk-voor-gebreken-rechtsvoorganger/