Tussen partijen is een geschil ontstaan naar aanleiding van de tussen de individuele leden van de VvE en B. gesloten koop-/aannemingsovereenkomsten. Bij 19 appartementen is sprake van lekkages bij de ramen. In eerste aanleg is B. onder andere veroordeeld tot herstel van de ramen binnen 12 maanden. Conform goed en deugdelijk werk en op straffe [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/10/prikkel-tot-herstel/