Het kopen van een appartementsrecht geschiedt bij een koopovereenkomst, waarin het verkochte appartementsrecht nauwkeurig omschreven is. Bovendien verwijst de koopakte naar de splitsing waar het appartementsrecht deel van uitmaakt. in de koopakte aanvaardt de koper de reglementen van de vve en verklaart hij daarvan een afschrift te hebben ontvangen./ ook zijn bijzondere bepalingen opgenomen met [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/02/model-koopovereenkomst-appartementsrecht/