Overig VVE-nieuws

In februari 2012 kwam het bericht dat een grote VvE-beheerder failliet was gegaan: Redema VvE BV in Nieuwegein, onderdeel van de Redema Groep.

De bankrekeningen van verschillende in beheer zijnde VvE’en stonden op zogenaamde ‘inzake’-rekeningen en niet enkel en uitsluitend op naam van de VvE zelf (Redema VvE BV inzake VvE XXstraat).

De curator rekent deze banktegoeden nu tot het vermogen van de Redema Groep. Maar die is failliet. De VvE heeft geen preferente (voorrangs-)positie in het faillissement en moet dus gewoon aansluiten bij alle concurrente schuldeisers. Zijn ze het geld kwijt?

Bekijk het artikel “VvE pas op uw centen” (uit:  VVE magazine van mei 2012).