In het onlangs evrschenen onderzoeksrapport  ‘Alternatieve financieringsvormen VvE´s’  concludeert Platfrom31 dat de risico’s die verbonden zijn aan de financiering van VvE’s klein zijn.  Mede omwille van de aanpak van achterstallig onderhoud roept Platform31 banken op leningen aan VvE’s niet langer als risicovolle leningen te beschouwen, maar aan VvE’s leningen tegen marktconforme voorwaarden en rentetarieven te [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/07/platform-31-pleit-voor-ruimere-finaciering-vve/