Arbiters in eerste aanleg hebben geoordeeld dat de VvE niet heeft aangetoond dat er sprake is van gebreken aan de Colt-gevel waar onderneemster voor aansprakelijk is, de VvE komt hiertegen in beroep. Had onderneemster voor een systeem moeten kiezen dat minder onderhoudsgevoelig is, of kopers vooraf moeten informeren over de onderhoudskosten?

Waar ging het om?

[...]

Read more http://vverecht.nl/2013/08/extra-onderhoudskosten-door-keuze-bouwmateriaal/