Gerechtshof Amsterdam | 16 juli 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2013:2022

Beslissing van de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer. Klagers hebben diverse klachten geuit over de handelwijze van de notaris bij de omzetting van een woonvereniging naar een VvE. Enkele van deze klachten worden gegrond verklaard.

Eén daarvan is, dat de notaris niet zonder besluit van de algemene ledenvergadering had [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/08/notaris-berispt-bij-omzetting-woonvereniging-naar-vve/