Biedt een geldlening de VvE een juridisch haalbare oplossing voor het financieren van investeringen aan het door haar beheerde gebouw?

Mr. N. van Est* 

Bij de wetswijziging in 2005 heeft het reservefonds voor de VvE een wettelijke basis gekregen (art. 5: 126 lid 1 BW) (1). Kern van mijn onderzoeksvraag is of de vorming van [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/09/financiering-en-beheer-van-verenigingen-van-eigenaars/