Prof. mr. M.M. van Rossum en prof. mr. R.F.H. Mertens(1)*

1. Inleiding

Hoe moet een overeenkomst worden uitgelegd? Moeten we uitgaan van een grammaticale uitleg of moet, ondanks de geschreven tekst, de werkelijke bedoeling van partijen centraal staan? Hoe wordt dan de werkelijke bedoeling van partijen getraceerd en wat is rechtens indien er geen gemeenschappelijke [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/09/uitleg-van-leverings-en-vestigingsakten-en-van-de-splitsingsakte-van-een-appartementsrecht-enkele-kanttekeningen/