Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State |02 oktober 2013 | ECLI:NL:RVS:2013:1336

Namens de VvE dient de enig bestuurder een aanvraag om nadeelcompensatie in bij het dagelijks bestuur van een waterschap. Na eerst de aanvraag te hebben afgewezen, verklaart het waterschap het bezwaar van de VvE niet-ontvankelijk omdat de bestuurder niet door een ALV besluit gemachtigd is [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/10/bestuurder-vvevraagt-beschiking-aan-niet-ontvankelijk-wegens-ontbreken-toestemming-alv/