Verzoekers, eigenaar van een appartementsrecht, bevestigen een zonnescherm (knikarm) en een windmeter aan hun woning. De VvE besluit dat beide objecten moeten worden verwijderd. Verzoekers dienen hierop een verzoek in bij de kantonrechter, strekkende tot vernietiging van het besluit van de VvE. Het huishoudelijk reglement vereist ten aanzien van het plaatsen van het zonnescherm voorafgaand [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/10/plaatsen-zonnescherm-na-overleg-met-bestuur/