Tussen partijen is een geschil ontstaan over de automatische parkeervoorziening die, op grond van de tussen de individuele leden van de vereniging en aanneemster gesloten koop-/aannemingsovereenkomsten, in de parkeergara-ge van het door aanneemster gebouwde appartementencomplex is aangebracht. De VvE stelt dat sprake is van een te groot aantal storingen in de automatische parkeervoorziening en dat [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/11/automatische-parkeervoorziening/