Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | 24 december 2013 | ECLI:NL:GHARL:2013:993

In een niet in apparrementsrechten gesplitst recreatiepark, is in de aktes van levering van de recreatiewoningen een kettingbeding opgenomen. Krachtens dat beding zijn alle eigenaren van recreatiewonignen gehouden lid te worden en te blijven van de vereniging van eigenaren (de VvE), terwijl bij iedere vervreemding het lidmaatschapsrecht [...]

Read more http://vverecht.nl/2014/01/servicekostenbijdrage-recreatiepark-v-geen-onderscheid-korte-en-lange-verhuur/