In zijn brief van 14 januari 2014 heeft de Raad voor de rechtspraak geadviseerd over het ‘Voorstel tot wijziging van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene Wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’. Het wetsvoorstel beoogt de rechtspraak toegankelijker en eenvoudiger te maken. Het onwenselijke verschil in procedures tussen nietigheid en vernietigbaarhied [...]

Read more http://vverecht.nl/2014/01/nieuw-procesrecht-laat-onderscheid-nietigvernietiging-in-stand/