Raad van Arbitrage voor de Bouw | 18 december 2013 | geschilnummer: 34.344 

In 2005/2006 zijn tussen de individuele leden van de VvE afzonderlijk en onderneemster koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten. Na de oplevering van het werk in 2006 zijn er lekkages ontstaan in de appartementen. De hieronder kort weergegeven uitspraak gaat onder meer in op de vraag [...]

Read more http://vverecht.nl/2014/01/lekkages-in-appartementen/