Op 6 februari jl. werd het ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ aangeboden voor centrale internet consultatie. Burgers kunnen van 6 februari tot 6 mei 2014 op dit wetsvoorstel reageren. Het wetsvoorstel heeft tot doel voor alle rechtspersonen de regels voor de taakvervulling door bestuurders en toezichthouders te uniformeren, en regels [...]

Read more http://vverecht.nl/2014/02/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-ambtelijk-voorontwerp/