Hoge Raad | 14 februari 2014 | ECLI:NL:HR:2014:337

Indien de ingeschreven splitsingsstukken voor verschillende uitleg vatbaar zijn, dient de rechter vast te stellen welke uitleg van deze stukken naar objectieve maatstaven het meest aannemelijk is. In zijn arrest van 1 november 2013 oordeelde de Hoge Raad, dat om vast te stellen of bepaalde zaken en/of ruimten [...]

Read more http://vverecht.nl/2014/05/situatie-ter-plaatse-betrekken-bij-uitleg-akte-van-splitsing/