De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft vandaag het rapport ‘Evaluatie SEV-programma Bewoners en invloed’ gepubliceerd met daarin conclusies en aanbevelingen uit het programma ‘Bewoners en invloed’, dat de afgelopen drie jaar gelopen heeft. Het rapport gaat in op de mogelijkheden tot het stimuleren van bewonersparticipatie. Om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden daartoe zijn drie experimentenlijnen gevolgd. Eén [...]

Read more http://vverecht.nl/2012/09/gemengde-complexen-evaluatierapport-sev-programma-bewoners-en-invloed/