De vestiging van een opstalrecht op grond van art. 5:118a BW, in het bijzonder voor bestaande, in de appartementensplitsing betrokken opstallen.

1. Inleiding
Sinds 1 mei 2005 is het mogelijk een erfpachtrecht en een opstalrecht te vestigen op het privé-gedeelte van een appartementsrecht oftewel op het gedeelte van het gebouw waarvan men het exclusief [...]

Read more http://vverecht.nl/2012/08/de-vestiging-van-een-opstalrecht-op-grond-van-art-5118a-bw-in-het-bijzonder-voor-bestaande-in-de-appartementensplitsing-betrokken-opstallen/