LJN: BX4533,Sector kanton Rechtbank Haarlem 27 juli 2012

De eigenaar met de absolute meerderheid van stemmen in een VvE met 6 woonappartementen en zes bergingen stemt zonder nadere motivering tegen alle voorliggende besluiten. Daardoor wordt het financieel verslag 2011 niet vastgesteld, wordt geen décharge verleend, wordt een tegenvoorstel tot het afgeven van een nieuwe periodieke machtiging [...]

Read more http://vverecht.nl/2012/08/groot-eigenaar-maakt-misbruik-van-stemrecht-besluiten-vernietigd/