Op 3 juli 2012 heeft minister Spies het Companenrapport ‘Het functioneren van VvE’s: update 2012 en verbetervoorstellen’ van 11 juni 2012 aangeboden aan de Kamer.

In het rapport wordt het functioneren van VvE’s cijfermatig onderbouwd en geanalyseerd. Verder wordt een aantal verbetervoorstellen gedaan op het gebied van:
- voorlichting en advies,
- kwaliteitsborging door het [...]

Read more http://vverecht.nl/2012/07/minister-spies-stuurt-rapport-functioneren-van-vves-2012-naar-kamer/