Donderdag 26 maart 2015 vond in het Utrechtse Stadskasteel Oudaen de eerste bijeenkomst plaats van de nog jonge Juristenvereniging Appartementsrecht (JvA). Na een kort huishoudelijk gedeelte werd in de themabijeenkomst gesproken over de geschiedenis van de modelreglementen bij appartementensplitsing door Aart van Velten. Het eerste model dateert al van 1953 (!). Van Velten signaleerde dat veel bepalingen die nu in het modelreglement staan, hun oorsprong vinden in de oudere modellen, tot aan het eerste model toe. Hij signaleerde ook dat niet alle bepalingen even duidelijk zijn, en dat er bepalingen zijn die in de praktijk tot problemen leiden.

Daarna gaven advocaten Hubert Braakhuis en Lara Hesseling een uiteenzetting van enkele onduidelijkheden en knelpunten die Rijssenbeek advocaten in de praktijk tegenkomen. Tot slot lichtte Jan Hockx, notaris en partner bij Lexence N.V. advocaten & notarissen een toelichting op de bijzonderheden bij een hoofd- en ondersplitsing. En ook daar zijn diverse onduidelijkheden danwel aandachtspunten te vinden, die wellicht in een nieuw modelreglement kunnen worden ondervangen.

Leden van de KNB projectgroep Modelreglement 2015 waren aanwezig bij deze bijeenkomst, dus de input kwam direct bij de juiste personen terecht. Zij nemen deze input mee bij het schrijven van het nieuwe modelreglement bij splitsingen in appartementsrechten. Uiteraard houden we u via deze website op de hoogte van de vorderingen.

Het bestuur van de JvA kijkt terug op een zeer geanimeerde bijeenkomst. JvA leden komen uit de advocatuur, het notariaat en de adviespraktijk, en de JvA blijkt een welkome gelegenheid te zijn om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Meer informatie over de JvA vindt u op de website.

Het bericht 1e ALV JvA / Themabijeenkomst ‘Naar een nieuw modelreglement’ groot succes verscheen eerst op VvERecht.nl.

Read more http://www.vverecht.nl/2015/03/1e-alv-jva-themabijeenkomst-naar-een-nieuw-modelreglement-groot-succes/