Sinds 15 juli is een handboek (369 pag.) beschikbaar dat voorziet in een toelichting op de vier belangrijkste model-splitsingsreglementen van de Koninklijke Notariële Beroeps­organisatie (KNB) van 1973, 1983, 1992 en 2006. Deze toelichting bestaat uit een artikelsgewijze uitleg van die reglementen alsmede een zo volledig mogelijk beeld van de bijbehorende in tientallen jaren gevormde jurisprudentie. Bovendien werden waar nodig deskundig commentaar en aanbevelingen voor een vernieuwd model-splitsingsreglement toegevoegd.

Meer informatie over het boek en bestelmogelijkheden vindt u op www.ibr.nl.

Het bericht Nieuw handboek: de model-splitsingsreglementen toegelicht verscheen eerst op VvERecht.nl.

Read more http://www.vverecht.nl/2015/07/nieuw-handboek-de-model-splitsingsreglementen-toegelicht/