Door Prof. mr. A.A. van Velten*

In WPNR (2007) 6735 besteedde ik aandacht aan het op 1 januari 2008 in werking getreden Besluit energieprestatie gebouwen (Stbl. 2006, 608), welk besluit was gebaseerd op de Europese richtlijn 2002/91/EG tot vermindering van het energieverbruik. Dit ter uitvoering van het verdrag van Kyoto. In het besluit is bepaald [...]

Read more http://vverecht.nl/2012/11/het-wordt-ernst-met-het-energieprestatiecertificaat/