LJN: BY5278,Sector kanton Rechtbank Rotterdam 5 oktober 2012

Veel recreatieparken met vakantiewoningen zijn niet gesplitst in appartementsrechten, maar bestaan uit grondgebonden eigendom van de vakantiewoning met een aandeel in de mandelige wegen, perken, paden en terreinen. Het beheer daarvan wordt vaak opgedragen aan een voor dat doel opgerichte ‘vereniging van eigenaars’. Dat is geen VvE in de [...]

Read more http://vverecht.nl/2012/12/rercreatiepark-na-opzegging-boek-2-vve-doorbetalen-krachtens-derdenbeding/