LJN BX 9890 Hof Leeuwarden 2 oktober 2012

De eigenaren van een grondgebonden recreatiewoning, die in geen contractuele relatie staat tot de exploitant van het recreatiepark, blijft gehouden tot een bijdrage in de kosten van collectieve voorzieningen op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Hier is geen sprake van een VvE, zodat er geen verplichting van rechtswege [...]

Read more http://vverecht.nl/2012/10/servicekostenbijdrage-recreatiepark/