Gerechtshof Amsterdam | 7 mei 2013 | LJN: CA1755. Toestemming achteraf leidt tot zelfde afweging. Geen veto. Bestemming volgens akte: enige overlast dulden.

Meestal bepaalt het reglement bij splitsing dat een eigenaar zijn appartementsrecht kan verhuren, mits hij het bestuur een vooraf door de huurder ondertekende gebruikersverklaring verstrekt. De huurder verklaart daarin de akte, het reglement [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/06/toestemming-achteraf-voor-verhuur-geweigerd-vervangende-machtiging-onder-voorwaarden/