Corporaties hebben het voornemen om een deel van hun woningbezit te verkopen. Platform31, de kennisorganisatie voor stad en regio (de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV) start een onderzoek naar de mogelijkheid voor corporaties om grondgebonden woningen te verkopen in de vorm van een appartementsrecht. Corporaties worden opgeroepen zich aan te melden voor het [...]

Read more http://vverecht.nl/2013/06/platform31-onderzoekt-verkoop-grondgebonden-corporatiewonignen-in-vve-structuur/