Het bestuur van een VVE

Het bestuur cq. de bestuurder wordt door de vergadering van eigenaren benoemd (of ontslagen). De gekozen bestuurder voert de besluiten uit die tijdens de vergadering van eigenaren zijn genomen.

De bestuurder kan een appartementseigenaar zijn. Bij gebrek aan vrijwilligers kan de ledenvergadering van de VVE echter ook besluiten het bestuur uit te besteden aan derden, zoals een administratiekantoor of een makelaar. Uiteraard moeten de statuten, zoals opgenomen in de splitsingsakte, dit wel toelaten.