Het technisch beheer bij een VVE

Een gebouw moet uiteraard worden onderhouden.

Het onderhoud kan worden gesplitst in klein en groot onderhoud:

  • Klein onderhoud is bijvoorbeeld een controle van alle lampen op de gang en wordt betaald uit de VvE-bijdrage van dat jaar.
  • Groot onderhoud betreft bijvoorbeeld buitenschilderwerk of het vervangen van dakbedekking. Dit zijn werkzaamheden die niet jaarlijks plaatsvinden. Om grote klappen op te kunnen vangen is de VVE wettelijk verplicht hiervoor een onderhoudsvoorziening te vormen.


Het klein onderhoud is relatief eenvoudig, en kan door een van de leden op vrijwillige basis worden geregeld en/of uitgevoerd.
Als het echter gaat om groot onderhoud kan het zinvol zijn hiervoor iemand met technische kennis in te schakelen. ook dit kan uiteraard een lid van de VVE zijn, maar vaker wordt voor het regelen en toezicht een technisch bureau ingehuurd. Dit kan uiteraard ook op ad-hoc basis.
Van belang is dat dit technisch beheer goed is geregeld, om achterstallig onderhoud te voorkomen.